Co można zyskać dzięki ubezpieczeniu Auto Casco?

Auto Casco ubezpieczenie

Auto Casco (w skrócie AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu. Jest ono o wiele bardziej kompleksowe od obowiązkowego OC i obejmuje ochronę w przypadku różnego rodzaju szkód. Co można zyskać dzięki ubezpieczeniu Auto Casco?

Co to jest Auto Casco?

AC to nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdu od zdarzeń losowych. Jego celem jest ochrona pojazdu wraz z wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, a także kradzieży. Z uwagi na w pełni dobrowolny charakter tego ubezpieczenia komunikacyjnego, szczegóły ofert mogą znacznie różnić się pomiędzy ubezpieczalniami. To z kolei przekłada się na wysokość składki. Warto przy tym pamiętać, że wykupując AC, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej. Koszty powinny w tym przypadku stanowić aspekt drugorzędny. Co istotne, AC stanowi ochronę finansową od uszkodzeń i strat powstałych w wyniku zdarzenia niezależnego od woli właściciela auta - sytuacji losowej czy spowodowanej przez osoby trzecie.

Jakie korzyści daje wykupienie Auto Casco?

AC to ubezpieczenie komunikacyjne, które może stanowczo różnić się w zależności od wybranego wariantu. Co najważniejsze, AC, w przeciwieństwie do OC, obejmuje również te szkody, do których nie doszło w ruchu drogowym. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności finansowej związanej z takimi wydarzeniami, jak np. kradzież, pożar, atak żywiołu, gradobicie, wandalizm, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy szkoda parkingowa (także w miejscach niestrzeżonych).  Warto pamiętać również o tym, że Auto Casco z zasady działa nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Jest to więc doskonały wybór dla wszystkich, którzy często wybierają się w dalekie podróże zarówno prywatne, jak i służbowe.