BLOG

Typy ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe są czymś, co z pewnością powinien rozważyć każdy z nas. Ich posiadanie może nas bowiem skutecznie ochronić przed konsekwencjami, jakie pojawiają się w obliczu wielu nieprzyjemnych zdarzeń. Na pewno warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej i samodzielnie ocenić, z których warto skorzystać. 

Ubezpieczenia majątkowe dzieli się odpowiednio na ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wśród tych pierwszych z kolei wyróżniamy dodatkowo ubezpieczenia mieszkań, domów, autocasco, czy ubezpieczenia budynków będących częścią gospodarstw rolnych.

Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniach majątkowych?

Opisane na wstępie ubezpieczenia mają przede wszystkim za zadanie zabezpieczenie naszego majątku jeśli nastąpiłoby jego uszkodzenie w wyniku zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć, takich jak pożary, powodzie, gradobicia. Wyróżnia się również często inny rodzaj ryzyka w postaci rabunku lub włamania z kradzieżą. W agencji ubezpieczeniowej zostaje przygotowana odpowiednia oferta ubezpieczeniowa dopasowana do naszych potrzeb. Następnie ma miejsce podpisanie umowy, która stwarza pomiędzy stronami stosunek prawny ubezpieczenia oraz więź zobowiązaniową na czas określony w jej treści.

Nasze ubezpieczenie majątkowe

Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, co wchodzi w skład wybranej przez nas opcji ubezpieczenia i jakie szkody będą z niego pokrywane, to koniecznie należy zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. OWU określa przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz obszar i termin jego odpowiedzialności. Znajdują się tu również prawa i obowiązki stron umowy, a ponadto wyszczególniony jest sposób wskazania wartości szkody wraz z zasadami przekazywania świadczeń i odszkodowań.

Z kolei ubezpieczenia mienia to najczęściej polisy na różnego rodzaju nieruchomości. Istnieje możliwość ubezpieczenia wyposażenia, ruchomości domowych czy stałych elementów w ramach tej samej polisy. Z kolei OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z tym stanowi ono ochronę majątku innych osób, które zostały zniszczone przez nas. Można tu przykładowo zaliczyć zalanie mieszkania sąsiada i doprowadzenie do zniszczeń wyposażenia. Oprócz tego oczywiście posiadając samochód jesteśmy zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC.

Wróć do bloga