BLOG

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Posiadanie auta to przyjemność i wygoda. Jednak na właścicielu samochodu spoczywają również obowiązki, między innymi posiadanie polisy. Dlatego warto poznać rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Ubezpieczenia obowiązkowe

Wiemy o tym, że z poruszaniem się po drodze wiążą się czasami niemiłe zdarzenia, których możemy być sprawcami. Dlatego prawo polskie wymaga, by właściciel pojazdu mechanicznego obowiązkowo wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie to chroni właściciela lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie, ubezpieczyciel wypłaca je za nas w oparciu o naszą polisę. Zatem OC chroni nasz majątek, gdybyśmy stali się sprawcami szkody, a tym samym zapewnia poszkodowanemu spełnienie jego żądań. Ochrona obejmuje mienie, zdrowie i życie. Ważne: to ubezpieczenie jest obowiązkowe, jego brak, a nawet jednodniowa przerwa w opłaceniu składki skutkują wysokimi karami.

 

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie OC zapewnia podstawowe świadczenia w ograniczonym zakresie. Posiadacze pojazdów mają dostęp do innych polis komunikacyjnych.

  • Autocasco (AC) – gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu niezależnie od tego, kto lub co jest sprawcą. Odszkodowanie przysługuje, gdy do zdarzenia doszło na terenie RP lub poza jej granicami.
  • PZU Auto Ochrona – szybka wypłata z ubezpieczenia OC sprawcy, który spowodował nam szkodę. Oszczędność czasu i naszych nerwów, ponieważ wszelkie formalności wypełnia ubezpieczyciel. Przydatne także, gdy zdarzenie było skomplikowane, np. w stłucze brały udział więcej niż dwa samochody.
  • PZU Auto Szyba – naprawa lub wymiana szyby.
  • NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku drogowego.
  • PZU Ochrona zniżek – nie stracimy zniżek, gdybyśmy byli sprawcami wypadku lub stłuczki.
  • Zielona Karta (OC) – odpowiednik OC wymagany w niektórych państwach.
  • PZU Auto Pomoc – gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii i różnych innych zdarzeń na trasie i pod domem. Możemy wtedy liczyć na auto zastępcze, holowanie, nocleg itp.

 

 

Wróć do bloga