BLOG

Ochrona zniżek po szkodzie. Jak to działa?

Ubezpieczenia komunikacyjne są najlepszym zabezpieczeniem przed koniecznością pokrywania kosztów ewentualnej kolizji lub uszkodzenia pojazdu z własnej kieszeni. Użytkownicy często obawiają się korzystać z możliwej wypłaty odszkodowania, mimo iż mają do tego podstawy, bojąc się o wzrost swej składki. Coraz częściej można jednak przy zakupie polisy skorzystać z opcji ochrony zniżek po szkodzie. Przekonajmy się, co można zyskać w ten sposób i sprawdźmy, jak działa ten mechanizm.

Ryzyko utraty zniżek

Kierowcy, którzy przez dłuższy czas nie zgłaszali ani jednej szkody, mogą korzystać z całego systemu zniżek przy opłacaniu składki na kolejny okres. Dzięki bezszkodowej jeździe mogą liczyć na pokaźny bonus za każdy rok, w którym nie spowodowali żadnej kolizji ani wypadku. Będzie tak zarówno, jeśli chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jak i zgłoszenie uszkodzenia auta z tytułu zawartej umowy autocasco. Choć wysokość zniżek jest ustalana indywidualnie, to w takich okolicznościach kwota płacona przy przedłużaniu umowy może być mniejsza nawet o 60%, co stanowi znaczną oszczędność. Utrata zniżek oznacza dla takich osób automatyczny wzrost ceny polisy, a w niektórych przypadkach nawet konieczność dopłacenia do ceny standardowej z uwagi na zastosowanie przez ubezpieczyciela podwyższonej stawki.

Co da wykupienie ochrony zniżek?

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość dokupienia do polisy tzw. ochrony zniżki. Podpisując umowę, trzeba będzie wprawdzie zapłacić nieco więcej, lecz w razie zgłoszenia szkody wypracowane do tej pory zniżki nie przepadną, zakup będzie więc opłacalny. Możliwość uzyskania ochrony istnieje zarówno w ramach ubezpieczenia OC, jak i AC. Co więcej, bardzo często można z niej skorzystać już po roku, a więc niemal zaraz po uzyskaniu prawa do płacenia mniej. Trzeba jednak pamiętać, że szczegółowe zasady zachowania zniżek są zawsze podane w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) otrzymywanych z polisą, a różne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują często odmienne rozwiązania.

Wróć do bloga