BLOG

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Na rynku możemy znaleźć wiele rodzajów ubezpieczeń. Jednak większość z nich jest dobrowolna i to my decydujemy o wykupieniu danego typu zabezpieczenia. Inaczej jest jednak z ubezpieczeniem OC, czyli ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Każdy posiadacz pojazdu musi wykupić jego ubezpieczenie, nawet jeżeli samochód nie jest użytkowany bądź używa się go tylko okazyjnie.

Ubezpieczenie pojazdu to priorytet

By legalnie poruszać się pojazdem po drodze, musimy nie tylko mieć ważny przegląd, ale także wykupić ubezpieczenie OC. Obowiązek ten jest regulowany przez prawo, ponieważ zapis o obligatoryjności tego ubezpieczenia możemy znaleźć w ustawie. Jeżeli więc nie stosujemy się do tego przepisu, narażamy się na konsekwencje finansowe. Dlaczego jednak OC jest obowiązkowe? Pierwszą przyczyną jest większe prawdopodobieństwo, iż to ubezpieczyciel, a nie sprawca wypadku, wypłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie. Dodatkowo ubezpieczenie OC chroni interesy obu stron – sprawcy i poszkodowanego. Warto również nadmienić, że obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu jest już standardem w większości krajów. Oznacza to, że jeżeli chcemy swobodnie poruszać się samochodem nie tylko po Polsce, ale także po Europie, musimy posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

Inne typy ubezpieczeń komunikacyjnych

Poza obligatoryjnym ubezpieczeniem OC, posiadacz pojazdu może wykupić także szereg innych zabezpieczeń komunikacyjnych, które dodatkowo mogą zabezpieczyć nasz pojazd przed wystąpieniem różnego typu zdarzeń losowych. Poza OC kierowcy wybierają często dodatkowe ubezpieczenie AC. Autocasco ma na celu zabezpieczyć finansowo właściciela  pojazdu w razie zniszczenia samochodu przez siły przyrody, dewastacji lub kradzieży. Zaoferować możemy także ubezpieczenie PZU Auto Szyba, dzięki któremu rozbita szyba zostanie niezwłocznie wymieniona, a właściciel nie będzie musiał ponosić za to dodatkowych kosztów. Istnieje możliwość ochrony naszych zniżek. PZU „wykluczenie szkody” gwarantuje, że nawet po wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia AC i OC, właściciel nie musi obawiać się, że posiadane przez niego zniżki się pomniejszą.

Wróć do bloga