BLOG

Bezpieczne wakacje, czyli kilka słów o ubezpieczeniach turystycznych

Jeśli zależy nam na ochronie podczas podróży, szczególnie tej międzynarodowej, powinnyśmy pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym. Tego typu ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, wypadku i nieszczęśliwych zdarzeń – skradziony bagaż, a nawet spóźniony samolot.


Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Głównym elementem ubezpieczenia turystycznego jest pokrycie ewentualnych kosztów leczenia (KL) – wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu czy transportu medycznego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów do sumy gwarancyjnej. Przebywając na terenie Europy, minimalna suma gwarancyjna powinna wynosić 30 000 Euro. Jeśli planujemy dalsze podróże, na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie koszty leczenia znacznie wzrastają, minimalna suma gwarancyjna powinna wynosić 60 000 Euro.

Poza kosztami leczenia polisa pokrywa koszty nieszczęśliwych wypadków (NNW), dlatego w razie jakiegokolwiek zdarzenia, które spowodowałoby uszczerbek na naszym zdrowiu, otrzymamy odszkodowanie.  Dodatkowo ubezpieczenie turystyczne zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w razie, gdybyśmy byli sprawcami wypadku lub szkody na mieniu czy osobie.

Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o ochronę w przypadku chorób przewlekłych, a także o ryzyka sportów wysokiego ryzyka, czy sportów ekstremalnych.


Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne?

Po pierwsze, sprawdźmy, jaki jest zakres ubezpieczenia i czy zawiera wszystkie elementy: KL, NNW oraz OC.  Dodatkowo zwróćmy uwagę, jaka jest suma ubezpieczenia, czyli ile wynosi górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W razie, gdyby koszty zostały przekroczone, będziemy zobowiązani pokryć nadwyżkę z własnej kieszeni.

Sprawdźmy również, jakie są wyłączenia odpowiedzialności, czyli w jakich okolicznościach Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania (np. upojenie alkoholowe, narkotyki).

Wróć do bloga